Kijów: +380 44 201-31-30

Serwis "Monitorowanie spójności oprogramowania"

Usługa "Monitorowanie spójności" pozwala uczestnikowi wymiany śledzić dostępność swoich sieci przez wszystkie jego Internet-uplinks.
W przypadku zaniku komunikacji z jednym lub kilkoma uplinks odpowiedzialnym osobom Uczestnika wysłane powiadomienie SMS.

Usługa jest dostępna dla wszystkich uczestników Globalnej wymiany, i nie wymaga żadnej konfiguracji - wystarczy ustawić listę osób odpowiedzialnych, które będą otrzymywać powiadomienia.

Przykład działania serwisu: