Kijów: +380 44 201-31-30

SuperStat


Za pomocą standardowych narzędzi (np. monitorowanie liczników interfejsów swojego sprzętu), uczestnik punktu wymiany ruchem potrafi otrzymać tylko bazową statystykę wymiany przez Giganet: ruch na porcie, błędy, poziomy sygnału optycznego modułu etc.

W Giganet opracowali system statystyk SuperStat, które pozwala klientom uzyskać następujące raporty na podstawie analizy sFlow strumieni z naszych przełączników:

  • TOP-20 uczestników po wchodzącemu/wyciekającemu ruchu wymiany (dostępne tylko dla uczestników globalnej wymiany). Na przykład taki raport można wykorzystać w planowaniu polityki peer to peer.
  • Grafiki wymiany z każdym uczestnikiem sieci VLAN globalnej i lokalnej wymiany.
  • Grafiki wymiany z każdym uczestnikiem w każdym z Pana(-i) prywatnych L2 transportów (VLAN).