Kijów: +380 44 201-31-30
Moskwa: +7 499 703-04-81

Taryfy

Выберите скорость
Gbps

m. Warszawa (Al. Jerozolimskie 65/79, Equinix Poland Sp. z o.o.)

Ceny są w euro
Szybkość dostępu /Gbps/
0.5
1
4
10 6
Koszt podłączenia
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Miesięczna opłata za "Lokalna wymiana"1
€ 50
€ 100
€ 150
€ 200
Miesięczna opłata za "Globalna wymiana"2
€ 150
€ 250
€ 800
€ 1800
Koszt podłączenia portu dodatkowego
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Miesięczna opłata za dodatkowy port "Lokalna wymiana"1
€ 50
€ 100
€ 150
€ 200
Miesięczna opłata za dodatkowy port "Globalna wymiana"2
€ 150
€ 250
€ 800
€ 1800

m. Kijów (ul. Gajdara, 50; ul. Leontowicza, 9; Parkowa droga, 16A)

Ceny są w euro
Szybkość dostępu /Gbps/
0.5
1
4
10
40
100
Koszt podłączenia
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Miesięczna opłata
€ 50
€ 180
€ 240
€ 420
€ 840
€ 1440
Koszt podłączenia portu dodatkowego
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Comiesięczna opłata za port dodatkowy
€ 120
€ 180
€ 240
€ 600
€ 1200

m. Odessa (ul. Tyraspolska, 27/29)
m. Charków (ul. Gogola, 11, ul. Myronosycka, 25, Feijerbakha Pl., 10, DC Layer1)
m. Zaporoże (ul. L. Zhabotynskoho 50)

Ceny są w euro
Szybkość dostępu /Gbps/
1
4
10 6
25
40
100
Koszt podłączenia
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Miesięczna opłata za "Lokalna wymiana"1
€ 106
€ 150
€ 200
€ 0
€ 0
€ 0
Miesięczna opłata za "Globalna wymiana"2
€ 192
€ 960
na zamówienie
€ 0
€ 0
€ 0
Koszt podłączenia portu dodatkowego
€ 0
€ 0
na zamówienie
€ 0
€ 0
€ 0
Miesięczna opłata za dodatkowy port "Lokalna wymiana"1
€ 70
€ 100
€ 140
€ 0
€ 0
€ 0
Miesięczna opłata za dodatkowy port "Globalna wymiana"2
€ 130
€ 670
na zamówienie
€ 0
€ 0
€ 0

m. Moskwa (ul. Butlerowa, 7)

Ceny są w rublach
Szybkość dostępu /Gbps/
0.5
1
4
10 6
Koszt podłączenia
₽ 0
₽ 0
₽ 0
₽ 0
Miesięczna opłata za "Lokalna wymiana"1
₽ 3750
₽ 7500
₽ 11250
₽ 15000
Miesięczna opłata za "Globalna wymiana"2
₽ 12500
₽ 19000
₽ 72000
na zamówienie
Koszt podłączenia portu dodatkowego
₽ 0
₽ 0
₽ 0
₽ 0
Miesięczna opłata za dodatkowy port "Lokalna wymiana"1
₽ 3750
₽ 7500
₽ 11250
₽ 15000
Miesięczna opłata za dodatkowy port "Globalna wymiana"2
₽ 12500
₽ 19000
₽ 72000
na zamówienie

L2 transport (VLAN)3

VLAN
€ 50 (Koszt podłączenia)
€ 50 (Miesięczna opłata)

Uwagi:

1. Usługa "Lokalna wymiana" nadaje wymianę ruchem tylko między Uczestnikami regionalnego punktu dostępu.

2. Do usługi "Globalna wymiana", bez dodatkowych opłat jednorazowych lub miesięcznych, może być podłączona usługa "Lokalna wymiana", w przypadku, gdy Uczestnik zgłosi się do tego.

3. Usługa "L2 transport" nadaje się tylko już podłączonym Uczestnikom, maksymalna szybkość wymiany nie może przekraczać szybkości włączenia do punktu wymiany.

4. Optyczne moduły dla organizacji włączenia nadają się Uczestnikiem.

5. Cena obejmuje wszystkie podatki. Ceny są w €.

6. Indywidualne poziomy są przewidywane w przedziale od 5 do 9 Gbps.