Kijów: +380 44 201-31-30

Taryfy

Выберите скорость
Gbps

m. Warszawa

Ceny są w euro
Szybkość dostępu /Gbps/
1
10 6
40
100 6
Koszt podłączenia
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Miesięczna opłata za "Lokalna wymiana"1
€ 50
€ 200
€ 600
€ 1200
Miesięczna opłata za "Globalna wymiana"2
€ 100
€ 550
€ 2000
€ 4500
Koszt podłączenia portu dodatkowego
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Miesięczna opłata za dodatkowy port "Lokalna wymiana"1
€ 50
€ 200
€ 600
€ 1200
Miesięczna opłata za dodatkowy port "Globalna wymiana"2
€ 100
€ 550
€ 2000
€ 4500

m. Kijów

Ceny są w euro
Szybkość dostępu /Gbps/
0.5
1
4
10
25/40
100
Koszt podłączenia
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Miesięczna opłata
€ 50
€ 250
€ 330
€ 550
€ 1100
€ 1980
Koszt podłączenia portu dodatkowego
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Comiesięczna opłata za port dodatkowy
€ 200
€ 250
€ 360
€ 840
€ 1660

m. Odessa
m. Charków
m. Zaporoże
m. Lwów

Ceny są w euro
Szybkość dostępu /Gbps/
1
4
10 6
25
40
100
Koszt podłączenia
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Miesięczna opłata za "Lokalna wymiana"1
€ 106
€ 150
€ 200
€ 0
€ 0
€ 0
Miesięczna opłata za "Globalna wymiana"2
€ 192
€ 960
na zamówienie
€ 0
€ 0
€ 0
Koszt podłączenia portu dodatkowego
€ 0
€ 0
na zamówienie
€ 0
€ 0
€ 0
Miesięczna opłata za dodatkowy port "Lokalna wymiana"1
€ 70
€ 100
€ 140
€ 0
€ 0
€ 0
Miesięczna opłata za dodatkowy port "Globalna wymiana"2
€ 130
€ 670
na zamówienie
€ 0
€ 0
€ 0

Niemcy, Frankfurt nad Menem

Ceny są w euro
Szybkość dostępu /Gbps/
1
106
40
100 6
Koszt podłączenia
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Miesięczna opłata za "Lokalna wymiana"1
€ 50
€ 200
€ 600
€ 1200
Miesięczna opłata za "Globalna wymiana"2
€ 100
€ 550
€ 2000
€ 4500
Koszt podłączenia portu dodatkowego
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Miesięczna opłata za dodatkowy port "Lokalna wymiana"1
€ 50
€ 200
€ 600
€ 1200
Miesięczna opłata za dodatkowy port "Globalna wymiana"2
€ 100
€ 550
€ 2000
€ 4500

Holandia, Amsterdam

Ceny są w euro
Szybkość dostępu /Gbps/
1
106
406
1006
Koszt podłączenia
0
0
0
0
Miesięczna opłata za "Lokalna wymiana"1
0
0
0
0
Miesięczna opłata za "Globalna wymiana"2
0
0
0
0
Koszt podłączenia portu dodatkowego
0
0
0
0
Miesięczna opłata za dodatkowy port "Lokalna wymiana"1
0
0
0
0
Miesięczna opłata za dodatkowy port "Globalna wymiana"2
0
0
0
0

L2 transport (VLAN)4

VLAN
€ 50 (Koszt podłączenia)
€ 50 (Miesięczna opłata)

Uwagi:

1. Usługa Lokalna wymiana nadaje wymianę ruchem tylko między Uczestnikami regionalnego punktu dostępu.

2. Usługa Global Exchange zapewnia wymianę ruchu między członkami wszystkich istniejących regionalnych punktów obecności (Frankfurt nad Menem, Warszawa, Kijów, Lwów, Charków, Odessa, Zaporoże).

3. Do usługi "Globalna wymiana", bez dodatkowych opłat jednorazowych lub miesięcznych, może być podłączona usługa "Lokalna wymiana", w przypadku, gdy Uczestnik zgłosi się do tego.

4. Usługa "L2 transport" nadaje się tylko już podłączonym Uczestnikom, maksymalna szybkość wymiany nie może przekraczać szybkości włączenia do punktu wymiany.4. Optyczne moduły dla organizacji włączenia nadają się Uczestnikiem.

5. Cena obejmuje wszystkie podatki. Ceny są w €.

6. Możliwe są taryfy indywidualne pomiędzy 1 - 10 Gbps oraz pomiędzy 40 - 100 Gbps.