Kijów: +380 44 201-31-30

L2 transport


Sieć wymiany ruchu Giganet.UA nadaje swoim uczestnikom możliwość wykorzystać prywatny transport (VLAN) między uczestnikami którejś z punktów obecności, wykorzystując standard 802.1q.
Obsługiwane są zarówno Point-to–Point i Point-to-Multipoint Ethernet transport (między trzema i więcej portami).

Warunki użycia i ograniczenia:

  • Dostępne dla użycia numery 802.1q VLAN wydają się kontrolną panelą Giganet albo działem NOC z puli wolnych numerów po zamówionym kierunku (strefy działania).
  • Giganet nie wydaje IP-adresu dla L2 transportu.
  • Znaczenie MTU u wszystkich VLAN domyślnie ustawione do maksymalnie możliwego: 9216 bajt. Na życzenie klienta to znaczenie można zmienić.
  • Oddzielnych ograniczeń po pojemności u transportu nie ma: pojemność transportu jest ograniczona tylko taryfą Pana (-i).
  • Uczestnik może zbudować zarówno point-to-point (między dwoma portami) i point-to-multipoint (3 i więcej portów uczestników) transport.