Kijów: +380 44 201-31-30

Obrona przed atakami DDoS


Z każdym rokiem DDoS-ataky na zasoby stają się coraz bardziej popularne, a ich moc, w szczególności w przypadku UDP "odbitych" atak może przekraczać kanałowę pojemność zaatakowanego operatora. Giganet opracowuje swoje własne rozwiązanie dla ochrony od takich typów ataków:

  1. TCP SYN flood
  2. HTTP flood
  3. UDP Amplification
  4. ICMP flood

Ta usługa pozwala odfiltrować śmieci DDoS-ruch na poziomie sprzętu Giganet. W momencie wykrycia ataku, system ochrony przed DDoS podejmuje następujące kroki:

  • W przypadku UDP Amplification, ICMP flood "śmieci" ruch filtruje się na obwodzie sieci Giganet za pomocą mechanizmu Firewall
  • W przypadku TCP SYN flood, HTTP-flood ruch do atakowanego hostu jest przekierowywany na sprzęt filtrowania.

W tej chwili techniczna część znajduje się w fazie alfa-rozwój i jest dostępna tylko dla operatorów alfa-testerów.